Kunibertskloster Portal, Kunibertskloster, Köln - Altstadt-Nord (1949)